Så enkelt er det å få innvilget forbrukslån

Lån uten sikkerhet er et lån hvor banken ikke krever sikkerhet for å innvilge lånet. Med andre ord, du må ikke eie bolig eller ha egenkapital for å få innvilget lånet. Du kan bruke lånet slik du selv ønsker, banken har ingen krav til hva lånet skal brukes til. Forbrukslån, smålån, mikrolån og kredittkort er alle ulike former for lån uten sikkerhet. I annonser om disse produktene står det lovnader om lån på dagen og lån uten kredittsjekk, men hvor enkelt er det egentlig å få innvilget slike lån?

Søknad om lån uten sikkerhet

Du kan i dag søke om alle typer lån gjennom digitale lånesøknader på nett. Bankene kan også innhente informasjon om gjeld automatisk fra Gjeldsregisteret samt at du kan gi tilgang til å innhente informasjon fra skattemeldingen din. Dette gjør det mulig å behandle en lånesøknad raskere. I dag kan en søknad om lån være ferdig behandlet minutter etter at du har sendt den. Det kan også ta opptil 24 timer. Dersom du får avslag og klager, kan det ta enda lengre tid fordi søknaden da vil bli behandlet manuelt.

Når du skal søke om lån uten sikkerhet kan du gjøre dette på flere forskjellige måter. Du kan søke gjennom en bestemt bank sin nettbank, finne lånetilbud gjennom en låneportal, eller søke hos flere banker gjennom en lånemegler. Uavhengig av hvordan du søker, vil dette i noe grad påvirke hvor enkelt det er å få innvilget, for eksempel, et forbrukslån. Søker du hos en enkelt bank blir du vurdert etter deres kriterier alene. Søker du hos flere banker er det flere som vurderer deg. Alle har noe ulike kriterier, så for å øke sjansene for å få innvilget lån, søk hos flere banker. Det er uforpliktende, og du må ikke takke ja til lånetilbudet du får.

Ulike lån uten sikkerhet

I kategorien lån uten sikkerhet er det spesielt fire låneprodukter det snakkes om

 • Forbrukslån
 • Smålån
 • Mikrolån
 • Kredittkort

Forbrukslån

Forbrukslån er et populært lån i Norge, fordi det er fleksibelt og har en god låneramme. Med forbrukslån kan du låne mellom 1 000 og 500 000 kroner. Enkelte tilbydere innvilger lån inntil 600 000 kroner med en nedbetalingstiden på over 5 år. Avdragene er fleksible slik at du kan nedbetale raskere hvis dette er ønskelig. Den effektive renten ligger i gjennomsnitt på 14,5 %.

Smålån

Smålån minner veldig om forbrukslån, bare med en mindre låneramme. Du kan låne opptil 70 000 kroner, og nedbetale summen over 5 år. Låner du derimot under 20 000 kroner, må du nedbetale i løpet av 12 måneder. Du kan nedbetale raskere hvis du ønsker det. Den effektive renten på smålån starter på 19 %, men ligger i gjennomsnitt mellom 40 og 50 %.

Mikrolån

Dette er det minste og dyreste lånet uten sikkerhet på markedet. Du kan låne inntil 20 000 kroner og nedbetale i løpet av 12 måneder. Den effektive renten på disse lånene ligger mellom 200 og 300 %. Disse lånene er ment som et alternativ for de som trenger litt ekstra penger her og nå, men kan betale tilbake allerede neste måned.

Kredittkort

Kredittkort er ikke et direkte lån, men regnes som et lån uten sikkerhet siden du kan søke om en låneramme. Denne ligger mellom 1 000 og 150 000 kroner, og du får tilgang til lånet gjennom nettbanken og et kredittkort. Den effektive renten på et kredittkort ligger i gjennomsnitt på 18 %, men, de fleste tilbyr en rentefri periode på opptil 45 dager, så hvis du nedbetaler den brukte kreditten ved forfall, betaler du ikke renter. Du betaler også kun for den kreditten du har brukt.

Hvor enkelt er det å få innvilget lån

For å få innvilget lån uten sikkerhet i Norge må du først og fremst møte et sett med kriterier.

 • Du må være minst 18 år gammel
 • Ha en fast inntekt
 • Møte bankens krav til inntekt
 • Være medlem av den norske folketrygden
 • Ha norsk telefonnummer
 • Ha norsk bostedsadresse
 • Ikke ha noen betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker

Selv om aldersgrensen for lån i Norge er 18 år, har flere banker en økt aldersgrensen på lån uten sikkerhet. Denne ligger gjerne mellom 21 og 25 år, avhengig av hvilken bank du søker hos. Bankene med høyere aldersgrense har også høyere krav til årlig inntekt. Det finnes banker som ikke stiller krav til inntekt, men i de tilfellene får du kun innvilget den laveste lånesummen.

A bli medlem av den norske folketrygden skjer på to måter. Er du født i Norge blir du automatisk en del av den norske folketrygden. Den andre måten er ved å bo, jobbe i og skatte til Norge. Har du gjort dette de siste tre årene blir du også en del av folketrygden.

Oppsummering

Møter du bankens kriterier for å få innvilget lånet og har en god kredittvurdering er det ingenting som står i veien for at du får innvilget lån uten sikkerhet. Søknaden kan, med digitale søknader, behandles på dagen. Du kan også signere avtalen digitalt med bankID, noe som gjør det enkelt å både søke og signere en låneavtale. Lånet vil bli utbetalt og stå på konto mellom 1 og 3 virkedager etter at lånet er godkjent og utbetalt av lånetilbyder.

Alle kostnader assosiert med forbrukslån

Før man tar opp et forbrukslån, er det viktig å sette seg inn i alle kostnadene forbundet med lånet. Vanligvis er dette svært enkelt, og kompliseres kun dersom lånet misligholdes eller man er for sen med de månedlige innbetalingene. Samtlige kostnader er også oppgitt klart og tydelig i lånetilbudet du mottar fra bankene. Lærer du deg begrepene og forskjellene, er du bedre skodd når du vil finne det billigste lånet.

Nominelle renter på forbrukslån uten sikkerhet

Bankenes utlånsrenter er deres hovedvei til å sikre seg mot tap, og gir de avkastning når de låner ut penger. De nominelle rentene som oppgis er basert på det prosentvise påslaget per år som du betaler i godtgjørelse til banken. Oppgis de nominelle rentene til å være 7% på et lån på 10 000 kroner, er rentene 700 kroner per år.

De nominelle rentene som bankene opplyser om i forbindelse med forbrukslån, er normalt de laveste årsrentene du kan oppnå. Banken tar utgangspunkt i dette rentetallet, og gir deg et tilbud som er individuelt justert i forhold til din kredittverdighet. Regnes du som en sikker betaler, vil dine nominelle renter være lavere (nærmere den beste nominelle renten) enn for en person med mindre sikker privatøkonomi. De nominelle rentene er imidlertid ikke de reelle kostnadene du har på et forbrukslån. De effektive rentene gir et bedre bilde, da disse inkluderer alle gebyrer.

Effektive renter inkluderer alle normale kostnader

Når banken beregner effektive renter legges alle gebyrer til, før en fordeling per år viser de reelle kostnadene. Dermed vil to like lånesummer, men med ulik tilbakebetalingstid, få forskjellige effektive renter. Dette fordi etableringsgebyr og nominelle renter er de samme, men antallet terminomkostninger blir forskjellig, samt at lengden på det ene lånet tilsier flere måneder som man deler de nominelle rentekostnadene på.

Når man sammenligner flere forbrukslån, er det både de effektive rentene og totalkostnadene man må se nærmere på. Totalkostnadene forteller deg hva det billigste lånet er, og de effektive rentene forteller deg hvilket lån som er mest gunstig dersom du skulle innfri lånet raskere enn opprinnelig avtalt, eller forlenge lånetiden.

Etableringsgebyr

De aller fleste bankene krever et etableringsgebyr når du tar opp et forbrukslån eller andre låneformer. Det finnes noen få unntak, blant annet banker som tilbyr såkalte mikrolån, der rentene er såpass høye at banken sikrer sinn inntjening uansett. Santander Consumer Bank har også et tilbud der forbrukslån på inntil 70 000 kroner gis uten at det tilkommer etableringsgebyr. Samme bank har heller ikke terminomkostninger for disse lånesummene.

Hos de som krever dette engangsgebyret når du etablerer lånet, strekker summene seg fra et par hundrelapper og opp til rundt 1 500 kroner. Dette avhenger av hvilken bank du velger, og hos noen varierer etableringsgebyret i forhold til lånesummen. For eksempel starter dette gebyret på 490 kroner for en brukskreditt fra Komplett Bank, mens samme kreditt med maksimal størrelse (500 000 kroner) koster deg 1 950 kroner å etablere. Det vanligste etableringsgebyret for tradisjonelle forbrukslån på inntil en halv million kroner, er for tiden på rundt 900 kroner.

Månedlige omkostninger

Noen få banker krever et termingebyr for hver månedlige innbetaling. Dette er en slags avgift for det løpende administrative arbeidet med lånet. Termingebyret varierer fra bank til bank (blant de som krever dette), og kan også være avhengig av lånestørrelsen. Den mest vanlige summen er rundt 40 til 50 kroner per måned.

I tillegg krever de fleste bankene et fakturagebyr på rundt den samme summen. Her skjer det imidlertid en endring for tiden, der stadig flere banker går bort fra dette gebyret, dersom du velger å motta en elektronisk faktura (eFaktura). Hos de bankene som tilbyr eFaktura, er det nå vanlig at det ikke tilkommer noen som helst terminomkostninger. Velger du derimot papirfaktura, må du som regel også betale fakturagebyret.

Låneeksempelet bankene oppgir

De som har sondert terrenget for forbrukslån har sannsynligvis lagt merke til at bankene oppgir et låneeksempel (eller eksempelrente). Dette er de pålagt av i henhold til Finansavtaleloven og retningslinjene fra Finanstilsynet. Eksempelet illustrerer hva de gjennomsnittlige effektive rentene, samt de gjennomsnittlig totalkostnadene er for en spesifikk lånesum som tilbakebetales innen et spesifikt tidsrom. Det vanligste er å beregne dette i forhold til et lån på 65 000 kroner, nedbetalt på 5 år.

Låneeksempelet sier imidlertid ingenting om hva dine renter og kostnader blir. Fordi din søknad blir vurdert individuelt, der rentetilbudet baseres på din kredittscore, vil dine kostnader kunne bli langt lavere eller høyere. For å finne ut nøyaktig hva kostnadene blir, er du nødt til å søke og motta et uforpliktende tilbud. Forbrukslån no er en nettside du kan besøke for å få en oversikt over låneeksempler til de ulike bankene.

Andre gebyrer

Dersom det tilkommer andre kostnader på et forbrukslån, har disse normalt med enten endringer å gjøre, eller for sen innbetaling. De fleste banker krever et gebyr på rundt et par hundre kroner, om du vil forlenge nedbetalingstiden, endre lånetypen, foreta endringer i sikkerhetsstillelse (normalt er det ingen krav til sikkerhet på et forbrukslån, men noen banker tilbyr lån med sikkerhet dersom du har betalingsanmerkning) eller lignende. Bankene tar også normalt et lite gebyr dersom du vil ha avdragsfrie måneder eller betalingsutsettelse. Det samme gjelder dersom du ber om kopier, dokumentasjon eller lignende som krever ekstra arbeid fra bankens side.

Kostnadene er lavere enn du kanskje tror

For å vite nøyaktig hva et lån koster deg, uansett lånetype, må man ta med i beregningen skattefradraget for gjeldsrenter. Dette fradraget er per i dag på 27%, og gjelder alle normale utgifter forbundet med et lån. Som normale gjeldsrenter regnes også samtlige gebyrer, unntatt de kostnadene som skyldes for sen innbetaling (purregebyr, inkassogebyr og inkassosalær). Fradraget inkluderer derimot eventuelle forsinkelsesrenter ved for sen innbetaling eller mislighold.

Derfor kan man trekke fra 27% av totalkostnadene på et forbrukslån, og dermed komme frem til de reelle utgiftene. For å bruke et enkelt eksempel; om du har et forbrukslån på 100 000 kroner som tilbakebetales i løpet av 12 måneder, med nøyaktig 10% i effektive renter, er utlegget ditt til banken 10 000 kroner. Av disse 10 000 kronene vil du få redusert skatten din med 2 700 kroner, og har dermed en totalkostnad på 7 300 kroner for lånet ditt.

Komplett Bank Kredittkort

Komplett Bank er stiftet i 2014 og er dermed en relativt ny bank. Komplett Group er eiere av banken, samt mange av de største netthandelssidene, som for eksempel MPX.no og Bildeler.no. Komplett Bank tilbyr spareløsninger, usikrede lån og kredittkort.

Et kredittkort designet for netthandel

Komplett Banks kredittkort er et godt valg for betaling av varer på nett. Her er det muligheter til å oppnå gode bonuser på forskjellige kjøp. Bonusen kan man samle opp og ta ut i penger, eller bruke den som rabatt på andre varer på nettet. Bruker du i tillegg kortet til å betale på Komplett Groups nettbutikker får du få opptil hele 6% bonus. Når det er sagt; det er bonus også for alle andre kjøp, uansett butikk. Full oversikt over denne ordningen finner du på hjemmesiden til Komplett Bank.

Komplett Bank MasterCard

Kredittkortet er knyttet opp til MasterCard, og er dermed mulig å bruke over hele verden. Maksimal kredittgrense er kr 100 000, og du må være fylt 20 år for å søke om kortet. Kreditt på dette kortet har en rentefri periode på 50 dager. Kortet er gratis ved bruk og har ikke årsgebyr. Tar du ut kontanter skal du være oppmerksom på at renten begynner å løpe fra uttaksdato. Årlig rente pr i dag for kontantuttak er for tiden 24,90% (nominell), mens varekjøp har en nominell rente på 21,40%. Husk at rentenivået kan variere over tid.

Forsikringer – inkludert og valgfrie

Komplett Bank Kredittkort kommer med flere forsikringer. Inkludert i kortet finner du reise – og avbestillingsforsikring, kjøpsforsikring og ID – tyveriforsikring. Vær obs på at du må betale minst 50% av reisen for at reise – og avbestillingsforsikringen skal gjelde. I tillegg til disse tre kan man også velge å legge til en betalingsforsikring. Den slår inn ved arbeidsløshet, permittering eller om du blir ufør. Du finner fullstendige vilkår for alle forsikringene hos Komplett Bank.

Andre fordeler

Når du benytter kortet til kjøp har du muligheten til å be om betalingsutsettelse. Det vil si at de forskjellige betalingsordningene man finner på vanlige butikker kan unngås. Bruk Komplett Banks Kredittkort og be om rentefri betalingsutsettelse i stedet for. Du kan velge å utsette betalingen i 3, 6 eller 9 måneder. Den eneste ekstra utgiften det medfører er et engangsgebyr. Når denne perioden er over vil de ordinære betingelsene for kortet gjelde.

Slik søker du om kortet

I tillegg til at du må ha fylt 20 år krever banken at du ikke har noen aktive betalingsanmerkninger. Søknadsskjemaet finner du på bankens hjemmeside, og er raskt å fylle ut. Når Komplett Bank mottar søknaden foretar de en kredittsjekk på deg. Det er denne som avgjør om banken er villig til å gi deg maksimal kredittgrense. Får du en lavere grense kan du senere søke om å få denne økt. Når du har fått kortet har du til enhver tid full oversikt på bonus, fordeler, bruk og kostnader via «min side». Her kan du også overføre penger fra kredittkortet og til hvilken som helst bankkonto, eller betale regninger med kortet.

Beste tips for sikker bruk av kredittkort

Uansett om du er fersk eller en dreven kortbruker er det viktig å bruke kortet på en sikker måte. Det vil si både å følge bankenes betingelser for bruk, samt å bruke fornuften ved daglig bruk. Samtidig skal man være oppmerksom på det økende antallet svindelforsøk rettet mot kredittkort og debetkort. Du bør legge deg noen ting på minnet og gjøre sikker kortbruk til en vane. Vi har samlet noen tips som vil hjelpe deg.

Valg av PIN-kode

Når du får et kredittkort er første steget for sikker bruk allerede ved valg av PIN-kode. Mange lar seg friste til å velge tall som er enkle å huske, som for eksempel fødselsdatoer, deler av telefonnummer eller andre tall man bruker ofte. Dette valget bør du ikke ta om du vil ha en sikker PIN. Tallene du velger skal ikke ha noe med deg som person å gjøre eller det som er rundt deg til daglig. Velg tall som er vilkårlige og ikke kan settes i sammenheng med deg på noen som helst måte.

Lær deg PIN-koden

Når du har valgt kode bør du lære den utenat. Hvis du må skrive den ned må du sørge for å gjøre det slik at ingen kan forstå hva det er. Samtidig skal du aldri oppbevare kode og kredittkort sammen. Oppgi aldri PIN-koden til noen (verken bank eller politi kan kreve å få den av deg).

Vær oppmerksom på falske mailer

Det har over en tid versert forskjellige svindelforsøk pr mail. Mailen ser tilsynelatende ut til å komme fra banken din. Innholdet er ofte at det er noe feil med kontoen din, debetkort eller kredittkort, og du blir bedt om å logge inn via en link. I linken blir man for eksempel bedt om å legge inn kortnummer, PIN-kode eller annen sensitive opplysninger angående kortet ditt. Det eneste du skal gjøre om du får en slik mail er å rapportere den til banken din.

Stopp betaling om noe virker merkelig

Når du handler på nett er kredittkort sikreste betalingsmiddel. Det skyldes måten kortet fungerer på. Pengene trekkes ikke direkte fra kontoen din, og du har muligheten til å stoppe en betaling om noe virker rart. I tillegg kan du kreve banken om erstatning om de utbetaler en stoppet betaling. Betaling med kredittkort sikrer deg også om nettbutikken du har handlet hos skulle gå konkurs.

Sjekk nettadressen

Det du skal sjekke når du handler på nett er betalingssystemet nettsiden benytter. Sjekk også nettadressen oppe i adresselinjen. Nettadresser som begynner med «https» benytter sikre systemer. I tillegg er flere og flere sider begynt å bruke Bank ID for sikker identifisering. Ta alltid vare på bestillingsbekreftelsen og sjekk den opp mot fakturaen du etter hvert får fra banken.

Ha kontroll på enhver betaling med kredittkort

Bruker du kortet ofte på restauranter eller andre steder skal du aldri gi fra deg kortet. Når man gir fra seg kortet på et utested gir man personalet muligheten til å belaste kortet ditt ekstra. Har brukerstedet ikke tilgang til en betalingsterminal hvor du kan se, og kontrollere alt som gjøres, er det bedre å betale kontant. Når du betaler på sikre terminaler skal du alltid sjekke at beløpet er riktig før du godkjenner betalingen. Ta vare på kvitteringer og sjekk opp i etterkant at alt stemmer.

Skjul PIN-koden

Det hender stadig vekk at nordmenn får tappet kredittkort og bankkontoer. En gylden regel ved betaling er å alltid skjule inntastingen av PIN-koden. Det gjelder både ved betaling på terminaler og ved eventuelle uttak i minibank. I tillegg skal man alltid være oppmerksom på vanlige svindelmetoder i minibanker.

Kopiering av kortets informasjon

Bruker du kortet til å ta ut kontanter i minibank skal du sjekke at det ikke er satt på ekstra deler. Kjenn rundt kantene på tastatur og «kortluken». Kjennes det ut som noe ikke passer, eller er annerledes enn vanlig, skal du finne en annen minibank. Sjansen er stor for at kortet ditt blir «skimmet» slik at svindlere kan lage et falskt kredittkort i ditt navn.

Cash Trap

Cash Trap er en annen metode for svindel i minibank. Alt er normalt, men pengene dine kommer ikke ut. Da er det satt på en ekstra del med limbånd i pengeluken. Forlater du minibanken kommer svindlerne og henter både den ekstra delen og pengene dine. Bli ved minibanken og kontakt bank/politi.

Kredittkortdetaljer over mail eller telefon

En gylden regel er å aldri gi opplysninger om kredittkort over telefon eller e-post. Unntaket er om du selv har kontaktet et firma du vet er seriøst. Send ikke opplysningene over mail, men det kan unntaksvis gå greit å gi informasjonen over telefon. Er det du som blir oppringt skal du ikke gi fra deg opplysninger, da du aldri er sikret at personen i den andre enden er den de utgir seg for.

Jevnlige kontroller

I tillegg til alt vi nå har nevnt er det noen småting som er greit å gjøre til en rutine. Ha til enhver tid kontroll på hvor alle kortene dine befinner seg. Sjekk gjerne lommeboken med jevne mellomrom for å se at alt er på plass. Gjør det også til en vane å sjekke kontoen som er knyttet opp til kredittkort jevnlig. Se over at betalinger stemmer og at det ikke finnes betalingstrekk du ikke har godkjent. Det kan også være greit å ha bankens nummer lagret på mobilen. Mister du kortet eller at det blir stjålet kan du ringe med en gang å få det sperret.

Kan man få innvilget smålån med betalingsanmerkninger?

”Uhell kan skje den beste”  er det noe som heter. Når man blir fanget i et hav av regninger kan det hende man overser en av dem over en litt lengre periode, noe som på sikt vil føre til en betalingsanmerkning. Mange av oss vil nok kjenne seg igjen i den situasjonen. Problemet med en betalingsanmerkning er at den blir registrert i et offentlig register som bankene via kredittsjekkselskaper vil ha tilgang til.

Når du søker om lån vil bankene ha tilgang på informasjon som sier at du tidligere har latt en inkassosak gå så langt at det har blitt registrert en betalingsanmerkning på deg. Det er svært dårlig nytt. Mange som søker om forbrukslån eller smålån gjør nettopp dette for å betale regninger som allerede har gått langt over forfallsdato. At man skal bli nektet økte midler for å komme seg unna en dårlig økonomisk situasjon virker kanskje litt urettferdig, men slik fungerer ting i banksektoren.

Vi skal allikevel vise deg hvilke muligheter du har for å få innvilget forbrukslån eller smålån til tross for at du har betalingsanmerkninger.

Spill med åpne kort

Først og fremst kan vi bare påpeke det åpenbare: nei, du kommer ikke til å få innvilget et lån ved å lyve om din nåværende økonomiske situasjon. Kredittsjekken er noe du uansett ikke vil komme unna når du søker om smålån, rett og slett av den simple grunn av at banken til en hver tid ønsker å være sikker på at de pengene som lånes ut også kommer til å betales tilbake. En kredittsjekk er en prosess som banken bestiller hos en tredjepartsfirma som har tilgang til de tidligere nevnte offentlige registrene. Når en bank, eller et annet firma, bestiller en kredittsjekk på ditt navn vil du få et brev i postkassen som bekrefter at dette har skjedd. Til tross for at det kan virke ubehagelig at noen andre får innblikk i din privatøkonomiske situasjon, så vil en slik kredittsjekk ikke ha noen følger for deg ut over et eventuelt avslag på lånet.

Hvis en bank opplyser tidlig i søkeprosessen at de ikke tilbyr lån til nordmenn med betalingsanmerkninger, så kan du være rimelig sikker på at de avslår lånesøknaden din.

Forskjell på bankene

Men det finnes allikevel håp om du har betalingsanmerkninger og ønsker deg et smålån eller forbrukslån. Heldigvis er det ikke slik at alle banker har lik policy på å avvise alle potensielle kunder som tidligere har slitt med betalingsvansker. De litt mer fleksible bankene inndrar også personlige faktorer i vurderingsprosessen. Det som (dessverre) kjennetegner disse bankene er at de vil tilby smålån med en litt høyere rente enn sine konkurrenter. Som du kanskje allerede er klar over, så vil rentekostnaden til forbrukeren alltid gjenspeile den risikoen banken tar ved å låne ut penger. Og du kan selv tenke deg at banken stiller med rimelig høy risiko ved å gi et lån uten sikkerhet til en person som helt beviselig har en historikk med dårlige økonomiske beslutninger.

En annen ting som kjennetegner disse bankene er at de ikke vil være villig til å låne ut særlig høye summer. Til tross for at de kanskje reklamerer med forbrukslån opp mot en halv million kroner, så vil du med betalingsanmerkninger nok ikke kunne ha sjans til engang halvparten av dette. Med andre ord er det viktigere enn noen gang at du virkelig har en god plan for hvordan du skal forvalte pengene. Det å få innvilget et smålån med betalingsanmerkninger kan bli sett på som en ”second chance” som du i utgangspunktet ikke fortjener. Og da er det virkelig viktig at du tar vare på muligheten.

Smålån med sikkerhet

Hvis du skulle eie noen eiendeler av verdi (bolig, bil eller MC) vil dette åpne opp for flere muligheter.  En betalingsanmerkning kan tilsidesettes fra bankens side i vurderingsprosessen dersom du tør å stille dyrebare materielle ting som betalingssikkerhet. Men tenk deg nøye om før du gjør dette. Det betyr i realiteten at banken tar eierskap i noe svært dyrebart og har mandat til å selge det dersom du ikke følger den betalingsplanen som blir satt med det nye lånet. Hvis du av en eller annen grunn blir stående uten inntekt over en lengre periode slik at lånet ikke kan betjenes, så mister du bilen eller boligen din. Det er noe du ikke ønsker. Med andre ord bør et slikt scenario helst unnlates. Hele poenget med å ta opp et smålån eller forbrukslån er at det er banken som sitter med den største risikoen.

Hvordan er søknadsprosessen?

I og med at du allerede har betalingsanmerkninger, så har du kanskje allerede gjort research på hvordan man søker forbrukslån og/eller refinansiering? I så fall kjenner du også til hvordan man søker smålån med betalingsanmerkninger. Ingenting endres.

Du skal være like ærlig, sende inn søknad til de samme bankene og velge både nedbetalingstid og ønsket lånesum. Allikevel råder vi deg sterkt til å være realistisk når du velger summen du ønsker å låne. Det å vise banken at du forstår alvorlighetsgraden i din nåværende økonomiske situasjon er helt essensielt for at de skal vurdere ditt ønskede kundeforhold på en seriøs måte. Med andre ord: ikke velg et ”smålån” som overstiger den summen du virkelig trenger å låne for å komme deg ut av din nåværende økonomiske situasjon.

Kilde: http://www.dinside.no/okonomi/store-forskjeller-pa-sma-lan/61880165