Alle kostnader assosiert med forbrukslån

By | October 6, 2016

Før man tar opp et forbrukslån, er det viktig å sette seg inn i alle kostnadene forbundet med lånet. Vanligvis er dette svært enkelt, og kompliseres kun dersom lånet misligholdes eller man er for sen med de månedlige innbetalingene. Samtlige kostnader er også oppgitt klart og tydelig i lånetilbudet du mottar fra bankene. Lærer du deg begrepene og forskjellene, er du bedre skodd når du vil finne det billigste lånet.

Nominelle renter på forbrukslån uten sikkerhet

Bankenes utlånsrenter er deres hovedvei til å sikre seg mot tap, og gir de avkastning når de låner ut penger. De nominelle rentene som oppgis er basert på det prosentvise påslaget per år som du betaler i godtgjørelse til banken. Oppgis de nominelle rentene til å være 7% på et lån på 10 000 kroner, er rentene 700 kroner per år.

De nominelle rentene som bankene opplyser om i forbindelse med forbrukslån, er normalt de laveste årsrentene du kan oppnå. Banken tar utgangspunkt i dette rentetallet, og gir deg et tilbud som er individuelt justert i forhold til din kredittverdighet. Regnes du som en sikker betaler, vil dine nominelle renter være lavere (nærmere den beste nominelle renten) enn for en person med mindre sikker privatøkonomi. De nominelle rentene er imidlertid ikke de reelle kostnadene du har på et forbrukslån. De effektive rentene gir et bedre bilde, da disse inkluderer alle gebyrer.

Effektive renter inkluderer alle normale kostnader

Når banken beregner effektive renter legges alle gebyrer til, før en fordeling per år viser de reelle kostnadene. Dermed vil to like lånesummer, men med ulik tilbakebetalingstid, få forskjellige effektive renter. Dette fordi etableringsgebyr og nominelle renter er de samme, men antallet terminomkostninger blir forskjellig, samt at lengden på det ene lånet tilsier flere måneder som man deler de nominelle rentekostnadene på.

Når man sammenligner flere forbrukslån, er det både de effektive rentene og totalkostnadene man må se nærmere på. Totalkostnadene forteller deg hva det billigste lånet er, og de effektive rentene forteller deg hvilket lån som er mest gunstig dersom du skulle innfri lånet raskere enn opprinnelig avtalt, eller forlenge lånetiden.

Etableringsgebyr

De aller fleste bankene krever et etableringsgebyr når du tar opp et forbrukslån eller andre låneformer. Det finnes noen få unntak, blant annet banker som tilbyr såkalte mikrolån, der rentene er såpass høye at banken sikrer sinn inntjening uansett. Santander Consumer Bank har også et tilbud der forbrukslån på inntil 70 000 kroner gis uten at det tilkommer etableringsgebyr. Samme bank har heller ikke terminomkostninger for disse lånesummene.

Hos de som krever dette engangsgebyret når du etablerer lånet, strekker summene seg fra et par hundrelapper og opp til rundt 1 500 kroner. Dette avhenger av hvilken bank du velger, og hos noen varierer etableringsgebyret i forhold til lånesummen. For eksempel starter dette gebyret på 490 kroner for en brukskreditt fra Komplett Bank, mens samme kreditt med maksimal størrelse (500 000 kroner) koster deg 1 950 kroner å etablere. Det vanligste etableringsgebyret for tradisjonelle forbrukslån på inntil en halv million kroner, er for tiden på rundt 900 kroner.

Månedlige omkostninger

Noen få banker krever et termingebyr for hver månedlige innbetaling. Dette er en slags avgift for det løpende administrative arbeidet med lånet. Termingebyret varierer fra bank til bank (blant de som krever dette), og kan også være avhengig av lånestørrelsen. Den mest vanlige summen er rundt 40 til 50 kroner per måned.

I tillegg krever de fleste bankene et fakturagebyr på rundt den samme summen. Her skjer det imidlertid en endring for tiden, der stadig flere banker går bort fra dette gebyret, dersom du velger å motta en elektronisk faktura (eFaktura). Hos de bankene som tilbyr eFaktura, er det nå vanlig at det ikke tilkommer noen som helst terminomkostninger. Velger du derimot papirfaktura, må du som regel også betale fakturagebyret.

Låneeksempelet bankene oppgir

De som har sondert terrenget for forbrukslån har sannsynligvis lagt merke til at bankene oppgir et låneeksempel (eller eksempelrente). Dette er de pålagt av i henhold til Finansavtaleloven og retningslinjene fra Finanstilsynet. Eksempelet illustrerer hva de gjennomsnittlige effektive rentene, samt de gjennomsnittlig totalkostnadene er for en spesifikk lånesum som tilbakebetales innen et spesifikt tidsrom. Det vanligste er å beregne dette i forhold til et lån på 65 000 kroner, nedbetalt på 5 år.

Låneeksempelet sier imidlertid ingenting om hva dine renter og kostnader blir. Fordi din søknad blir vurdert individuelt, der rentetilbudet baseres på din kredittscore, vil dine kostnader kunne bli langt lavere eller høyere. For å finne ut nøyaktig hva kostnadene blir, er du nødt til å søke og motta et uforpliktende tilbud. Forbrukslån no er en nettside du kan besøke for å få en oversikt over låneeksempler til de ulike bankene.

Andre gebyrer

Dersom det tilkommer andre kostnader på et forbrukslån, har disse normalt med enten endringer å gjøre, eller for sen innbetaling. De fleste banker krever et gebyr på rundt et par hundre kroner, om du vil forlenge nedbetalingstiden, endre lånetypen, foreta endringer i sikkerhetsstillelse (normalt er det ingen krav til sikkerhet på et forbrukslån, men noen banker tilbyr lån med sikkerhet dersom du har betalingsanmerkning) eller lignende. Bankene tar også normalt et lite gebyr dersom du vil ha avdragsfrie måneder eller betalingsutsettelse. Det samme gjelder dersom du ber om kopier, dokumentasjon eller lignende som krever ekstra arbeid fra bankens side.

Kostnadene er lavere enn du kanskje tror

For å vite nøyaktig hva et lån koster deg, uansett lånetype, må man ta med i beregningen skattefradraget for gjeldsrenter. Dette fradraget er per i dag på 27%, og gjelder alle normale utgifter forbundet med et lån. Som normale gjeldsrenter regnes også samtlige gebyrer, unntatt de kostnadene som skyldes for sen innbetaling (purregebyr, inkassogebyr og inkassosalær). Fradraget inkluderer derimot eventuelle forsinkelsesrenter ved for sen innbetaling eller mislighold.

Derfor kan man trekke fra 27% av totalkostnadene på et forbrukslån, og dermed komme frem til de reelle utgiftene. For å bruke et enkelt eksempel; om du har et forbrukslån på 100 000 kroner som tilbakebetales i løpet av 12 måneder, med nøyaktig 10% i effektive renter, er utlegget ditt til banken 10 000 kroner. Av disse 10 000 kronene vil du få redusert skatten din med 2 700 kroner, og har dermed en totalkostnad på 7 300 kroner for lånet ditt.